Azerbaycan

kromlu sığır derisi , pikle koyun ve kuzu derisi